De omvandlar avloppsvatten till bioplast

Alan Werker och Simon Bengtsson. Foto: Paper Paper

Start-up-företag Promiko har tagit fram en ny råvara till bioplast ur biopolymeren PHA. PHA kan produceras av slamrester från till exempel pappers- och massabruk.

– Vi har jobbat lång tid med detta och utvecklat tekniken hela vägen från grundläggande forskning till tillämpning – och vi har sett att det fungerar, säger Simon Bengtsson, en av grundarna till Promiko, till Paper Province.

Simon och medgrundaren Alan Werker vill gärna se PHA som en råvara med egna egenskaper, inte som en ersättare för dagens plast.

– Det är en produkt som är återvinningsbar och behövs i den utmaning som världen befinner sig i. Men vi tycker det är viktigt att poängtera att det är en råvara med en egen tillämpning. Den kan exempelvis användas som bestryknings- eller kompositmaterial inom pappersindustrin, säger Alan.

Promiko är nya medlemmar i Paper Province, ett företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi.