Nytt säkerhetsnätverk inom pappers- och massaindustrin

Foto: Stora Enso

Paper Province har tagit initiativ till ett säkerhetsnätverk för sex företag inom pappers-massaindustrin. Syftet är öka individers och organisationers säkerhetsmedvetenhet där både fysisk säkerhet och mentalt välmående ingår.

De sex medverkande företagen är Stora Enso Skoghalls bruk, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, Rottneros, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors och Nordic Paper.

 

Genom att lyfta fram incidenter som inträffat på olika arbetsplatser kan företagen i nätverket lära av varandra så att de kan göra preventiva åtgärder, är tanken med nätverket. Nätverket ska därför verka i ett proaktivt systematiskt säkerhetsarbete.

 

– Vissa av företagen i nätverket är vanligtvis konkurrenter. Det är inte ofta de sitter vid samma bord, men i det här nätverket pratar vi inga priser eller marknadsandelar. Här pratar vi bara om hur vi kan lära av varandra och tillsammans se till att alla kommer hem efter jobbet i samma skick som de gick dit, säger Per Myhrén, som koordinerar säkerhetsnätverket på Paper Province.