Skogsindustrierna varnar för katastrofala följder av artskyddsutredningen

Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är starkt kritiska till artskyddsutredningen som nyligen presenterades. Förslagen kommer missgynna arbetet för den biologiska mångfalden och dessutom slå undan fötterna på den gröna omställningen, menar man.

– Sverige har en stark tradition av att grunda politiska beslut på statliga utredningar. Det har ofta borgat för väl genomarbetade lagstiftningsförslag. Men nu har vi två gånger på kort tid sett utredningar som frångått utredningsdirektiven, både artskyddsutredningen och skogsutredningen, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Artskyddsutredningen tillsattes för att värna den biologiska mångfalden, men också för att stärka äganderätten och rättssäkerheten. Förslagen i den nu överlämnade utredningen tar inte Sverige framåt på något av dessa områden, anser Skogsindustrierna.

– De förslag som läggs fram kommer sannolikt att göra det omöjligt att skörda skog under delar av året. Det kommer att få katastrofala effekter på virkesförsörjningen och därmed försvåra den gröna omställningen till en biobaserad, fossilfri ekonomi, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.

Biologisk mångfald

– Jag befarar att den biologiska mångfalden i skogen kommer att försämras om markägare avskräcks för att vidta naturvårdsåtgärder för att inte fastna i byråkratin som utredningen vill skapa. Dagens skogspolitik bygger på jämställda mål mellan miljö och produktion. Och Skogsindustriernas rapport om tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen visar att detta arbete har varit framgångsrikt. Slå inte undan fötterna för dess fortsättning, säger Linda Eriksson.

Skogsindustrierna menar att politikerna ska lämna utredningen därhän och nu agera skyndsamt i linje med de ursprungliga intentionerna med utredningen.

– Vi menar att riksdag och regering ska implementera direktiven separat och ordagrant och säkerställa att alla intrång som försvårar pågående markanvändning ersätts, oavsett vilket regelverk man tillämpar, säger Viveka Beckeman.

Även Norra Skog säger sig vara "mycket kritiska" till utredningen. "Detta är ännu en utredning som inte lever upp till utredningsdirektivet och missar därmed målet med sitt uppdrag", skriver Norra Skog i en kommentar till artskyddsutredningen.