Iggesunds bruk bygger om sin lövmassalinje

Foto: Valmet

Valmet meddelar att de fått en order från Holmen för att leverera utrustning och tjänster till en ombyggnad av Iggesunds lövmassalinje. Syftet med ombyggnaden är att  sänka de rörliga kostnaderna och förbättra produktionsstabiliteten, enligt Holmen.

Arbetet kommer att genomföras under andra halvan av 2022.

Ordervärdet har inte avslöjats.

– Denna ombyggnad är det första steget mot en pressbaserad blekningsanläggning i lövmassalinjen, säger Mikael Gustafsson, försäljningschef på Valmet, som också framhåller att vatten- och kemikalieförbrukningen kommer att minska.

Valmets leverans omfattar i ett första steg en ny TwinRoll-press som kommer att ersätta ett vakuumfilter och i en andra fas kommer återstående filter i blekningsanläggningen att ersättas med TwinRoll-pressar.

Iggesunds bruk har en produktionskapacitet på 340 000 ton per år och 800 anställda. Bruket är specialiserat på massa för exklusiva förpackningar.