Grundstenen lagd för Metsä Fibres nya fabrik i Kemi

Bild: Metsä Fibre

Metsä Fibre meddelar att de nu har lagt grundstenen till den bioproduktfabrik som byggs i Kemi i norra Finland och att projektet fortskrider enligt plan. Investeringen på 1,6 miljarder euro är den största någonsin i finsk skogsindustri. På grund av coronaviruset skedde ceremonin utan närvaro av gäster.

Bolaget räknar med att fabriken kommer att sysselsätta 2500 personer i Finland när det är klart - 1500 personer fler än de som jobbar på den nuvarande massafabriken.

– Effekten av denna storskaliga industriinvestering är betydande. Kemi bioproduktfabrik kommer att öka Finlands årliga export med cirka 0,5 miljarder euro, säger Ismo Nousiainen, vd för Metsä Fibre.

Bygget av fabriken kan följas via webbkameror i realtid på www.metsafibre.com/webcamskemi.