Essity i samarbete för ansvarsfullt skogsbruk i Ryssland

Foto: FSC

Essity meddelar att de i samarbete med Forest Stewardship Council (FSC) och Consumer Goods Forums (CGF) initiativ Forest Positive Coalition of Action för att ytterligare stärka ansvarsfullt skogsbruk, vårda skyddsvärda skogar och öka certifieringen av skogsbruket i nordvästra Ryssland. Beslutet tas mot bakgrund av den ökande  avskogningen, som är en av huvudfrågorna vid det pågående klimatmötet COP26 i Glasgow.

Essity medfinansierar projektet, där syftet är att erbjuda utbildning och workshops till skogsförvaltare och myndighetspersoner för att öka införandet av praxis inom hållbart skogsbruk i nordvöstra Ryssland, samt att engagera lokalsamhällen och andra lokala intressenter i en process för landskapsplanering.

Projektet är en uppföljning av tidigare samarbeten där FSC tillsammans med bland andra Greenpeace Ryssland och WWF Ryssland, har arbetat med myndigheterna för att införa ett formellt skydd för skyddsvärda skogar i Dvinsky-regionen. Dessa skogar i nordvästra Ryssland är, enligt Essity, Europas största sammanhängande skogsområde med stora naturvärden.

Under 2021 medverkar Essity också tillsammans med CGF:s övriga medlemmar i Forest Positive Coalition i flera andra projekt för stärkt skogsskötsel och för att förhindra avskogning.

– Vi behöver samarbeta mer för att lyckas med våra egna mål och bidra till våra gemensamma mål för ökad hållbarhet. Utbyte av kunskap och erfarenheter stärker våra ambitioner och förmågor att nå mål på kort och lång sikt, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity, i pressmeddelandet.