Papermaking Network – hybridmöte för massa- och pappersindustrin i Stockholm

Foto: Rise

Ett nytt forum ska samla representanter från bruk som tillverkar grafiska papper, special-, förpacknings- och mjukpapper den 25 november i Stockholm. Mötet blir ett så kallat hybridmöte, där de som kan och vill möts i Stockholm på Drottning Kristinas väg 61 men det går också bra att vara med på länk under dagen.

Papermaking Network syftar till att lösa dagliga problem i produktionslinjerna. Där tas alltifrån råvara, massatillverkning och blekningssekvenser till kemikaliefrågeställningar och körbarhet upp, hela tiden utifrån ett helhetsperspektiv. Förutom nätverkande kommer gemensamma utmaningar och potentiellt samarbete diskuteras.

Mötet hålls på svenska.

Forumet blir också ett kick-off-möte för den nya organisationen Papermaking Network. Mötet arrangeras av forskningsorganisationen Rise.