Norra Skog JK-anmäler Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet

Fjällnära skog. Foto: Skogsstyrelsen

Skogsägarföreningen Norra Skog har anmält Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet till Justitiekanslern. Detta med anledning av myndigheternas agerande i domstolsprocesserna gällande ersättningsrätt för fastighetsägare som nekats tillstånd till avverkning av fjällnära skog.

– Vi begär att JK ska granska myndigheternas agerande och klargöra om detta är förenligt med grundläggande krav på rättssäkerhet. När myndigheter agerar osakligt och inte följer gällande lagstiftning, utan istället prövar varje upptänkligt kryphål med avsikt att undkomma ersättningsskyldighet, då reser sig nackhåren, säger Norra Skogs styrelseordförande Torgny Hardselius.

Norra Skog anser att Skogsstyrelsen “uttryckligen och medvetet valt att inte följa gällande lagstiftning, utan istället hänvisat enskilda skogsägare att stämma staten i mark- och miljödomstolen”, genom att stoppa all utbetalning av intrångsersättning i fjällnära innan fastighetsägarna fick tillfälle att acceptera ersättningserbjudanden.