BillerudKorsnäs lanserar ny strategi

Foto: Johan Olsson/BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs lanserar en ny strategi med fokus på attraktiva marknader med goda tillväxtmöjligheter och produktsegment där företaget har en stark konkurrensförmåga. 

BillerudKorsnäs presenterar i punktform.

•    Europa kommer fortsatt att vara huvudmarknad men nya affärsmöjligheter ska utforskas, specifikt för kartong i Amerika. 
•    För att maximera de organiska tillväxtmöjligheterna kommer hög produktionseffektivitet vara avgörande. Därför förväntas de årliga investeringarna i underhåll och utveckling av bruken nå 1,5-1,7 miljarder SEK fram till 2025.  
•    Möjligheter att öka produktionskapaciteten vid koncernens befintliga anläggningar eller via förvärv kommer att utvärderas. 
•    Transformation mot en professionell inköpsorganisation för vedförsörjning är en integrerad del av strategin, med målet att bygga långsiktiga partnerskap för att säkerställa en konkurrenskraftig fibertillgång. 
•    Ytterligare strukturella besparingar under det nuvarande kostnads- och effektivitetsprogrammet uppskattas uppgå till MSEK 130 under 2022. 

De finansiella målen är i stort sett oförändrade: 
-    Försäljningstillväxt på 3-4% per år (oförändrat) 
-    EBITDA-marginal över 17% (oförändrat) 
-    Räntebärande nettoskuld i relation till EBITDA under 2,5 (oförändrat) 
-    Utdelning minst 50% av årets resultat (tidigare 50%) 
-    Ett mål för avkastning på sysselsatt kapital har upphävts, givet stora investeringsprogram under de senaste åren 

–BillerudKorsnäs har en fantastisk möjlighet med optimal exponering mot trender som stödjer en ökad efterfrågan på våra förnybara och högkvalitativa produkter tillverkade av nyfiber. Vi har tagit fram en strategisk riktning för hur vi ska nå en lönsam och hållbar försäljningstillväxt till 2030, kommenterar Christoph Michalski, Koncernchef och vd, i ett pressmeddelande.

Strategin kommer att presenteras på BillerudKorsnäs kapitalmarknadsdag.