Essitys mångfaldsarbete i topp bland europeiska bolag

Essity har utnämnts till ”Diversity Leader” av den brittiska affärstidningen Financial Times. I tidningens årliga ranking av mångfaldsarbetet inom näringslivet i 15 europiska länder, placerar sig Essity på 25:e plats av totalt 15 000 bolag.

Undersökningen, genomförd av analysföretaget Statista på uppdrag av Financial Times, har bett över 100 000 anställda i över 15 000 olika europeiska bolag att värdera i vilken utsträckning de uppfattar att deras arbetsgivare främjar mångfald. Respondenterna fick också svara på frågor om och ta ställning till påståenden kring ålder, kön, jämställdhet, etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning (HBTQ+).

Av de 15 000 europeiska bolag som undersökningen omfattade, där de 850 bäst placerade redovisas, placerade sig Essity på första plats i sin branschkategori och 25:e plats totalt.

–Mångfald och inkludering är affärskritiskt eftersom det innebär en bredare rekryteringsbas, vilket leder till bättre beslutsfattande i verksamheten och därmed bättre resultat. På Essity arbetar vi målmedvetet med dessa frågor. Därför är det glädjande att uppmärksammas som en av de främsta arbetsgivarna i Europa, säger Magnus Groth, Essitys vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.