Sverige och Norge vill leda omställningen mot nya hållbara lösningar

Kronprinsessan Viktoria talar på symposiet. Foto: Daniel Abrahamsson, Lindholmen Science Park

Med kungligheter och tidernas största näringslivsdelegation på plats blåser Norge och Sverige ny energi i handeln mellan länderna. Nu med fokus på innovation. Målet: Att tillsammans bli globala vinnare på att erbjuda nya hållbara lösningar. Helt naturligt sker besöksfinalen i Göteborg.

Vätgas och bränsleceller är ett hett ämne när näringsliven möts. Men också många andra gröna teknikskiften där länderna har chans att ta ett globalt ledarskap: exempelvis inom batterier, gröna sjötransporter, utsläppsfri metallproduktion, smart mobilitet och vindkraft till havs.

– Vi är så glada att vara här i Göteborg, för vi vill binda ihop våra länder bättre. Göteborg är inte bara Sveriges framsida utan framför allt exportnavet för Sverige, och också för Norge, säger handelsminister Anna Hallberg.

Hennes ministerkollega Jan Christian Vestre lyfter Sveriges styrka som innovationsland, och fyller i:

– Som norsk näringsminister är jag oerhört stolt över att det här är den största näringslivsdelegationen vi någonsin har haft med oss på resa. Över 700 deltagare, lika många svenska som norska. Allt från de största börsbolagen till de små startupföretagen.

Norge är Sveriges största handelspartner. Exporten och importen av varor var i fjol en bit över 170 miljarder kronor. Efter pandemin är det emellertid tydligt att ingen kan ta nordiskt samarbete för givet. Relationer behöver odlas. Intresset för det nordiska samarbetet är, lyckligtvis, fortsatt starkt.

bild
Norske näringsministern Jan Christian Vestre möter Tord Hermansson, Lindholmen Science Park, och Patrik Andersson, Business Region Göteborg. Foto: Daniel Abrahamsson, Lindholmen Science Park

Frontade av det norska kronprinsparet genomför jättedelegationen just nu, 2-4 maj, ett tredagarsbesök i Stockholm och Göteborg. Förutom av det svenska affärslivet möts de upp av kronprinsessan Viktoria och hennes gemål.

– Norska och svenska företag har en fantastisk möjlighet att tillsammans bidra till en hållbar utveckling, men också att komma ut som vinnare när allt fler länder efterfrågar gröna lösningar, säger kronprinsessan Viktoria, och fortsätter.

– Här inne finns både viljan, engagemanget och förmågan att styra mot en förnybar utveckling. Inom en 50 mils radie från Göteborg finns tre huvudstäder och 70 procent av Norges, Sveriges och Danmarks industri och befolkning. 

I Göteborg välkomnas de i Älvrummet av Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, och Lindholmen Science Parks vd Tord Hermansson. Här får besökarna visuellt klart för sig stadsutvecklingens magnitud, och hur snabbt det nya Göteborg växer fram. Frågorna blir många. 

– Vi talade om den enorma dragningskraften som Göteborg har, som ger utländska etableringar, och den fantastiska utveckling som sker till exempel inom forskning och innovation. Och inte minst de fina relationer som finns redan idag finns mellan norskt och göteborgskt näringsliv, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Samtidigt finns utmaningar bland alla ljuspunkter. Göteborg deltar i det politiska String-samarbetet, mellan fem städer och åtta regioner från Oslo till Hamburg med totalt 14 miljoner invånare. Potentiellt en enorm arbetsmarknadsregion. Ett samtalsämne där är bristen på modern gemensam infrastruktur längs västkusten, inte minst järnvägen över gränsen mellan länderna. Handelsminister Anna Hallberg lyfter också det som en prioritering att komma till rätta med. 

Bland de nyare infrastrukturidéerna längs String-regionen diskuteras också en vätgaskorridor, där Göteborgs Hamn är en nyckelaktör med hjälp av bland annat norska elektrolysörer och ambitionen att bli världens modernaste hamn. 

bild
Norsksvenskt statsbesök i Göteborg. Foto: Daniel Abrahamsson, Lindholmen Science Park

Hamnens vd poängterar att det tekniska uppvaknande som nu sker kring grön energi av olika slag, både för marinsektorn och transportsektorn i stort – och det samarbete som redan sker över gränsen till Norge – är på väg att skapa en marknad som på rekordtid kan uppfylla politikens ambitioner inom hållbarhet. Till havs, i hamnen och vidare på land till olika nordiska logistiknav.

– Vi talar om något som på sikt kan bli framgångsrika kommersiella produkter. De höga cheferna på olika norska och svenska bolag som frontar utvecklingen måste våga ta nästa steg. Nu ser vi att det finns en uppslutning från politiken i de båda länderna, så det här besöket är symboliskt absolut avgörande för oss, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn.

Norska och svenska regeringarna lovar att

  • Göra det enklare för företag att skala upp sina verksamheter och få tillgång till den större, nordiska marknaden. 
  • Samarbeta inom teknologiutveckling och för att utveckla gemensamma regelverk och standarder. 
  • Uppmuntra till fler gemensamma initiativ för att svenska och norska företag ska nå nya marknader.

Samarbetsområden som fokuseras är inledningsvis

  • Medicinteknik och Life Science 
  • Förnybar energi, CCS (infångning och lagring av koldioxid), vätgasproduktion och havsbaserad vindkraft 
  • Batterivärdekedjan 
  • Landbaserad fiskodling 
  • Hållbar metallproduktion 
  • Mineralutvinning 
  • Skogsbruk och virkesproduktion

Text: Christian Borg