SCA investerar 70 miljoner i pelletsanläggning i Nordmaling

Pappersbruket i Obbola. Foto: Bergslagsbild

SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmalings kommun. Enligt SCA förstärker investeringen företagets hållbarhetsprofil då pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i Obbola, samtidigt som pellets tillförs den lokala marknaden.

Sågverket i Rundvik producerar i dagsläget omkring 80 000 kubikmeter hyvlad trävara och i den produktionen genereras 8 000 kubikmeter kutterspån. Genom investeringen om 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning skapar SCA möjligheten att komprimera kutterspån till pellets.

Den nya anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet om mellan 25 000 och 30 000 ton transporteffektiva pellets som kan ersätta fossilt bränsle. Pellets som ska tillverkas i Rundvik ska nyttjas av såväl den lokala marknaden som SCA:s produktionsanläggning för förpackningspapper i Obbola, som sedan tidigare inlett en kraftfull expansion.

Det innebär att nästan hela bruket i Obbola kommer att vara försörjt med biobränsle och att anläggningens övergång från olja till pellets kan spara upp till 10 000 kubikmeter olja varje år.