Amazonas avskogas med skenande hastighet

Foto: Neil Palmer

Avskogningen i brasilianska Amazonas har nästan fyrdubblats i juli i år jämfört med samma period 2018. Siffrorna presenterades nyligen av brasilianska rymdinstitutet INPE och har hårt kritiserats av Brasiliens president Jair Bolsonaro, som menar att de är att ”sensationslystna”. Nu har INPE:s chef sparkats och Bolsonaro säger institutets uppgifter är ”falska och NGO-baserade”.

Många är dock oroliga för att Amazonas, ofta kallad hela jordens lunga, avskogas med skenande hastighet. INPE:s statistik visar att avskogningen legat på en jämn nivå de senaste åren, men de allra senaste månaderna har den ökat exponentiellt. Med en ökning på 34 procent i maj (738,4 kvadratkilometer), med 90,7 procent i juni (931,7 kvadratkilometer) och med 227 procent i juli (2253,8 kvadratkilometer) jämfört med samma månader 2018.