Metsä Fibres nya anläggning i finländska Kemi är redan på nockhöjd

Metsä Fibres nya moderna bioproduktbruk kommer att starta inom kort i Kemi bruksområde. Bilden visar det gamla bruket. Det nya bruket, som för närvarande byggs, kommer att ersätta det nuvarande massabruket. Med ett värde på cirka 1,85 miljarder euro är bioproduktbruket den största investeringen i Finlands skogsindustris historia. Bioproduktbruket med hög miljö-, energi- och materialeffektivitet kommer att drivas helt fossilfritt och producera olika bioprodukter utöver massa. Foto: Metsä Fibres

Totalt är 15 000 anställda involverade i anläggningens olika byggfaser. Det finns för närvarande 1700 byggare på plats varje dag.

Kemis stora fabriksprojekt fortskrider enligt plan. Nu pågår nästan allt byggarbete, från anläggning och montering av stommar till elinstallationer på platsen.

Färdig nästa år

Anläggningen kommer att stå färdig sensommaren 2023. Det arbetar fortfarande 70 ukrainare på massafabriken

Detta är Finlands största byggarbetsplats. Samtidigt är bygget Europas största massabruk. Det kommer att sysselsätta upp till 3 000 personer till hösten.

Styrelsen har diskuterat staden Kemis stöd till investeringar relaterade till massabruket - beslut fattas tidigast nästa vår